Rotogravure

Drukkerij de Rotogravure, vanaf het Galgewater gezien, 1963. Uit: Erfgoed Leiden, Topografisch Historische Atlas. Fotograaf onbekend

Squats