Breestraat 24

Het monumentale pand aan Breestraat 24 werd kortstondig bezet om aandacht te trekken voor de woningnood en speculatie, december 1979. Foto door J. Holvast. Rechthebbende: Historische Vereniging Oud Leiden.

Squats